Rusza rejestracja do projektu LEGIS

Informujemy, że 9 lipca 2018 roku uruchomiliśmy rejestrację uczestników do projektu LEGIS. Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i warunkami uczestnictwa w projekcie dostępnymi w zakładce Rekrutacja

Uczestnicy zgłaszają swój udział w projekcie za pomocą elektronicznego systemu rejestracji LEGIS. Następnie przesyłają do KSAP oryginał wygenerowanego w systemie, podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zapraszamy!