Aktualności

Nowe szkolenia z legislacji

Szanowni Państwo! Mimo, że projekt LEGIS już się zakończył zachęcamy Państwa do udziału w nowych szkoleniach KSAP z zakresu legislacji, zarówno tych stacjonarnych (w siedzibie KSAP), jak i ONLINE LIVE. Dostępna jest również wakacyjna oferta szkoleń ONLINE LIVE „Lato z

Pilotaż szkoleń e-learningowych LEGIS

W ramach projektu LEGIS w grudniu 2019 roku zostały ukończone prace nad przygotowaniem dwóch szkoleń e-learningowych z zakresu legislacji: Rządowy proces legislacyjny, Zasady techniki prawodawczej. Następnie na losowo wybranej grupie uczestników projektu LEGIS szkolenia e-learningowe poddane zostały pilotażowi. Udział w

„Dobre prawo to podstawa sprawnego funkcjonowania państwa, zaś kompetentni legislatorzy stanowią klucz do tworzenia dobrego prawa”

W ramach projektu LEGIS przygotowane zostały materiały informacyjne w formie podręcznika pt. „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS”, które stanowią podsumowanie i uporządkowanie rozległej problematyki objętej projektem. Publikacja opisuje zarówno aspekty, które w

Relacja z przebiegu II warsztatu dla kadry zarządzającej urzędów „Doskonalenie procesu legislacyjnego”

29 listopada 2019 roku w siedzibie KSAP w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (LEGIS)”, odbył się warsztat dla kadry zarządzającej urzędów pt. „Doskonalenie procesu legislacyjnego”. Warsztat miał na celu omówienie przykładów dobrych

Zapraszamy do udziału w Warsztacie dla kadry zarządzającej urzędów: „Doskonalenie procesu legislacyjnego”, który odbędzie się w siedzibie KSAP w dniu 29 listopada 2019 roku w godz. 9:00 – 15:00

Do kogo skierowany jest warsztat? Warsztat skierowany jest do kadry zarządzającej urzędów (sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefów i wiceszefów urzędów centralnych w szczególności odpowiedzialnych za realizację procesu legislacyjnego oraz dyrektorów generalnych, dyrektorów biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępców). Program Warsztatu Jak

Zaproszenie do udziału w panelach dyskusyjnych w ramach projektu: „Obywatelska Analiza Prawa”

W imieniu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS – partnera współrealizującego z Fundacją e-Państwo projekt pn. „Obywatelska Analiza Prawa”  (POWR.02.16.00-00-0056/17, finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych dotyczących modelu obywatelskiego OSR ex

Relacja z przebiegu Sesji Peer learning: „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”

31 maja 2019 r. w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej – LEGIS”, odbyła się Sesja Peer learning pt. „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”.  Sesja Peer learning

Sesja Peer learning: Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa

Zapraszamy do udziału w Sesji Peer learning, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w godz. 9:00 – 16:15. Sesja  Peer learning ma na celu przedstawienie doświadczeń dotyczących

Otwarcie zapisów na szkolenia fakultatywne

Zapisy na szkolenia w ramach projektu Legis będą możliwe od dnia 17 kwietnia 2019 roku od godz. 13:00. Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie w systemie elektronicznym za pomocą konta utworzonego przy zgłaszaniu uczestnictwa w projekcie. Szkolenia fakultatywne będą organizowane od dnia 24 kwietnia

Realizacja szkoleń fakultatywnych w ramach projektu LEGIS

W ramach projektu LEGIS w terminie od kwietnia do czerwca 2019 roku zostaną przeprowadzone tzw. szkolenia fakultatywne. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w maksymalnie 2 dodatkowych szkoleniach. Zajęcia będą podzielone na: wykłady, seminaria i warsztaty. Tematyka szkoleń, na które dostępne będą