Aktualności

Pilotaż szkoleń e-learningowych LEGIS

W ramach projektu LEGIS w grudniu 2019 roku zostały ukończone prace nad przygotowaniem dwóch szkoleń e-learningowych z zakresu legislacji: Rządowy proces legislacyjny, Zasady techniki prawodawczej. Następnie na losowo wybranej grupie uczestników projektu LEGIS szkolenia e-learningowe poddane zostały pilotażowi. Udział w

Relacja z przebiegu II warsztatu dla kadry zarządzającej urzędów „Doskonalenie procesu legislacyjnego”

29 listopada 2019 roku w siedzibie KSAP w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (LEGIS)”, odbył się warsztat dla kadry zarządzającej urzędów pt. „Doskonalenie procesu legislacyjnego”. Warsztat miał na celu omówienie przykładów dobrych

Zapraszamy do udziału w Warsztacie dla kadry zarządzającej urzędów: „Doskonalenie procesu legislacyjnego”, który odbędzie się w siedzibie KSAP w dniu 29 listopada 2019 roku w godz. 9:00 – 15:00

Do kogo skierowany jest warsztat? Warsztat skierowany jest do kadry zarządzającej urzędów (sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefów i wiceszefów urzędów centralnych w szczególności odpowiedzialnych za realizację procesu legislacyjnego oraz dyrektorów generalnych, dyrektorów biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępców). Program Warsztatu Jak

Zaproszenie do udziału w panelach dyskusyjnych w ramach projektu: „Obywatelska Analiza Prawa”

W imieniu Fundacji Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS – partnera współrealizującego z Fundacją e-Państwo projekt pn. „Obywatelska Analiza Prawa”  (POWR.02.16.00-00-0056/17, finansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), zapraszamy do udziału w panelach dyskusyjnych dotyczących modelu obywatelskiego OSR ex

Relacja z przebiegu Sesji Peer learning: „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”

31 maja 2019 r. w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej – LEGIS”, odbyła się Sesja Peer learning pt. „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”.  Sesja Peer learning

Sesja Peer learning: Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa

Zapraszamy do udziału w Sesji Peer learning, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w godz. 9:00 – 16:15. Sesja  Peer learning ma na celu przedstawienie doświadczeń dotyczących

Otwarcie zapisów na szkolenia fakultatywne

Zapisy na szkolenia w ramach projektu Legis będą możliwe od dnia 17 kwietnia 2019 roku od godz. 13:00. Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie w systemie elektronicznym za pomocą konta utworzonego przy zgłaszaniu uczestnictwa w projekcie. Szkolenia fakultatywne będą organizowane od dnia 24 kwietnia

Realizacja szkoleń fakultatywnych w ramach projektu LEGIS

W ramach projektu LEGIS w terminie od kwietnia do czerwca 2019 roku zostaną przeprowadzone tzw. szkolenia fakultatywne. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w maksymalnie 2 dodatkowych szkoleniach. Zajęcia będą podzielone na: wykłady, seminaria i warsztaty. Tematyka szkoleń, na które dostępne będą

Nowe terminy szkoleń LEGIS w okresie styczeń – marzec 2019

Został zaktualizowany grafik szkoleń Legis. Nowe terminy szkoleń zostały dodane na okres od stycznia do marca 2019 roku. Zapisy na nowe terminy szkoleń realizowane są poprzez system rejestracyjny LEGIS dostępny na stronie: https://formularzlegis.ksap.gov.pl/ Dodane terminy dotyczą obowiązkowego cyklu szkoleń w

Realizacja szkoleń LEGIS

Od 20 września 2018 roku do 31 marca 2019 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego realizuje cykl szkoleń skierowanych do uczestników projektu LEGIS: pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji