„Dobre prawo to podstawa sprawnego funkcjonowania państwa, zaś kompetentni legislatorzy stanowią klucz do tworzenia dobrego prawa”

W ramach projektu LEGIS przygotowane zostały materiały informacyjne w formie podręcznika pt. „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS”, które stanowią podsumowanie i uporządkowanie rozległej problematyki objętej projektem.

Publikacja opisuje zarówno aspekty, które w trakcie szkoleń budziły największe zainteresowanie, jak również te, które były punktem wyjścia do dyskusji wokół prób wypracowania jednolitych rozwiązań rekomendowanych jako dobre praktyki legislacyjne (DPL).

Podręcznik został podzielony na dwie części. W pierwszej zawarto 20 dobrych praktyk legislacyjnych wypracowanych w ramach projektu LEGIS oraz 15 artykułów zawierających omówienia i rozwinięcia problematyki DPL. Część druga publikacji składa się z 21 artykułów eksperckich poświęconych istotnym zagadnieniom skoncentrowanym wokół konstytucyjnych uwarunkowań prawidłowej legislacji, problematyki racjonalności i prawidłowości procesu prawodawczego oraz zagadnień techniki prawodawczej. Artykuły zostały przygotowane przez specjalistów-praktyków z zakresu legislacji.

Publikacja zawiera zarówno wiedzę niezbędną dla legislatorów będących dopiero na początku swojej drogi zawodowej, jak i wysoce specjalistyczne artykuły eksperckie poświęcone skomplikowanym zagadnieniom legislacyjno-prawnym, które mogą być przydatne także doświadczonym legislatorom.

Zachęcamy do zapoznania się z wersją elektroniczną podręcznika LEGIS: Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego – dobre praktyki opracowane w ramach projektu LEGIS