FAQ

Najczęstsze pytania:

 1. W jaki sposób mogę wypełnić formularz?

Formularz będzie wymagać od użytkownika założenia konta i jego potwierdzenia przez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymamy w e-mailu. Logowanie do formularza odbywać się będzie przez jednokrotne podanie loginu i hasła. Konieczność założenia konta przez użytkownika jest związana z zapewnieniem możliwości wypełniania sekcji formularza w etapach przez potwierdzonych użytkowników.

 

 1. Nie mogę utworzyć konta do rejestracji uczestnictwa w projekcie LEGIS.

Sprawdź czy znaczyłeś pola wymagane do założenia konta, podałeś adres e-mail oraz hasło zgodnie z wymaganiami. Hasło musi składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry, bez znaków specjalnych.

 

 1. Jaki jest mój login do logowania w systemie rejestracji uczestnictwa do projektu LEGIS?

Loginem jest pełnym adres e-mailowy podany podczas zakładania konta.

 

 1. Zapomniałem hasła do logowania w systemie rejestracji uczestnictwa do projektu LEGIS? Co mogę zrobić, aby odzyskać stare hasło?

Skontaktuj się z administratorem systemu (tel. 22 60 80 143, e-mail: legis@ksap.gov.pl), w celu wygenerowania nowego hasła. Niestety system nie umożliwia uczestnikowi samodzielnego przywrócenia poprzedniego hasła.

 

 1. Czy możliwe jest wypełnienie formularza w kilku etapach?

Formularz może zostać pozostawiony do edycji i przewiduje możliwość wypełniania w etapach. Naciskając przycisk „Zachowaj formularz i dokończ później” użytkownik może zapisać wypełnione sekcje i ponownie do nich wrócić.

 

 1. Błędnie uzupełniłem formularz zgłoszeniowy, który wysłałem już do KSAP. Czy mogę edytować jeszcze formularz?

Skontaktuj się z administratorem systemu (tel. 22 60 80 143, e-mail: legis@ksap.gov.pl) w celu w przywrócenia trybu edycji formularza w tym samym formularzu. Wprowadź zmiany i jeszcze raz prześlij formularz do KSAP. Nie ma konieczności wypełniania nowego formularza.

 

 1. Uzyskałem już podpisy bezpośredniego przełożonego i Dyrektora Generalnego, ale błędnie uzupełniłem formularz zgłoszeniowy, który wysłałem już do KSAP. Czy mogę wprowadzić zmiany odręcznie na formularzu papierowym?

Nie. Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej powinien być zgodny z wersją oryginalną (papierową). Skontaktuj się z administratorem projektu w celu w przywrócenia trybu edycji formularza w tym samym formularzu. Wprowadź zmiany i prześlij ponownie formularz do KSAP. Następnie wydrukuj jeszcze raz formularz i przekaż do podpisu.

 

 1. Kiedy mogę zapisać się na szkolenia?

Zapisy na szkolenia są możliwe po pozytywnej weryfikacji formularza zgłoszeniowego i otrzymania przez uczestnika wiadomości e-mailowej z potwierdzeniem zakwalifikowania do projektu.

 

 1. Jak mogę zapisać się na szkolenia?

Zapisy na szkolenia są możliwe za pomocą konta utworzonego podczas rejestracji uczestnictwa w projekcie.

 

 1. Na ile szkoleń mogę się zapisać?

Uczestnik wybiera 5 szkoleń spośród listy tematów szkoleń z podziałem na: wykład, seminarium i warsztat  (w ramach I i II ścieżki szkoleniowej) oraz 3 seminaria (w ramach III ścieżki szkoleniowej). System nie umożliwia wyboru większej liczby szkoleń.

 

 1. Zapisałem się na szkolenie, ale nie wiem w jaki sposób mogę sprawdzić jego aktualność?

Przed każdym szkoleniem, na które zebrała się grupa szkoleniowa (na szkolenia zapisała się przynajmniej minimalna liczba uczestników, która zależy od formy szkolenia), uczestnicy otrzymają automatycznie wygenerowaną informację z potwierdzeniem aktualności danego szkolenia w terminie 7 dni przed danym szkoleniem.

W sytuacji nie zebrania się odpowiedniej grupy szkoleniowej uczestnicy otrzymają informację e-mailową przesłaną przez pracowników biura projektowego LEGIS o odwołaniu danego szkolenia.

 

 1. Jak mogę sprawdzić miejsce, gdzie odbędzie się dane szkolenie?

Automatycznie wygenerowana informacja z potwierdzeniem aktualności danego szkolenia zawiera również informację o miejscu szkolenia (dokładny adres). Ponadto, po zalogowaniu się na konto Legis, w zakładce „Plan zajęć” przy każdym szkoleniu wskazane zostało również miejsce szkolenia.

 

 1. Czy na szkoleniu otrzymam wydrukowane materiały szkoleniowe?

Zgodnie z założeniem projektu LEGIS materiały szkoleniowe będą przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej. Zalecane jest wydrukowanie materiałów szkoleniowych we własnym zakresie.

 

 1. Jak mogę uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych?

Uczestnicy wraz z automatycznie wygenerowaną informacją o potwierdzeniu aktualności szkolenia otrzymują login i hasło do platformy e-lerningowej z materiałami szkoleniowymi. Jest to oddzielna platforma, na której zamieszczane są wszystkie materiały szkoleniowe w ramach określonej ścieżki szkoleniowej.

 

 1. Zapisałem się na wszystkie szkolenia, jednak na koncie LEGIS widoczne są szkolenia tylko z 2018 roku, jak mogę to zmienić?

Na platformie Legis w zakładce „Plan zajęć” widoczne są szkolenia, na które zapisał się uczestnik z podziałem na lata (2018 i 2019). Aby sprawdzić szkolenia w przyszłym, poprzednim roku należy kliknąć z pole ze strzałką w prawo bądź w lewo (pola ze strzałkami znajdują się pod niebieskim polem „Zapisz się na zajęcia” na wysokości paska z rokiem). Wtedy nastąpi zmiana roku i wyświetlone zostaną poprzednie, aktualne bądź przyszłe szkolenia, na które zapisał się uczestnik.

   

 1. Zapisałem się już na wszystkie szkolenia, ale chciałbym zmienić swój wybór. Jak to mogę zrobić?

W celu zmiany szkolenia skontaktuj się z administratorem systemu (tel. 22 60 80 143, e-mail: legis@ksap.gov.pl).

 

 1. Kiedy mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu, na które zapisałem się?

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wybranym wcześniej szkoleniu, jednak nie później niż 14 dni przed terminem tego szkolenia, pod warunkiem przekazania pocztą elektroniczną na adres e-mail legis@ksap.gov.pl pisemnej informacji w tym zakresie i jednoczesnego zapisania się na inne szkolenie przewidziane w harmonogramie.

 

 1. W jakich przypadkach mogę zrezygnować z udziału w szkoleniu po upływie 14 dni przed szkoleniem?

W wyjątkowych okolicznościach uczestnik ma możliwość rezygnacji z udziału w szkoleniu, jeżeli wskaże, że jego nieobecność wynika ze względów:

 • niezależnych od uczestnika oraz
 • których nie dało się przewidzieć oraz
 • które uniemożliwiły uczestnikowi udział w szkoleniu i dopełnienie obowiązku wczesnego, zawiadomienia.

 

 1. Zapisałem się na określone szkolenie w późniejszym terminie, ale chciałbym uczestniczyć w nim we wcześniejszym terminie, co mogę zrobić?

W takiej sytuacji uczestnik powinien skontaktować się z pracownikami biura projektowego LEGIS (tel. 22 60 80 143, e-mail: legis@ksap.gov.pl). Jeżeli na szkolenie we wcześniejszym terminie dostępne są miejsca uczestnik zostanie uczestnik przepisany.

 

 1. Uczestniczyłem już w 5 szkoleniach LEGIS czy może zapisać się na dodatkowe szkolenia?

W ramach projektu LEGIS w terminie od kwietnia do czerwca 2019 roku zostaną przeprowadzone tzw. szkolenia fakultatywne. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w maksymalnie 2 dodatkowych szkoleniach. Zajęcia będą podzielone na: wykłady, seminaria i warsztaty. Tematyka szkoleń, na które dostępne będą zapisy zostanie wybrana spośród tematów wyznaczonych w obowiązkowym cyklu szkoleniowym. Pierwszeństwo w zapisach będą miały osoby, które nie ukończyły projektu  (tzn. nie zrealizowały 4 z 5 lub 2 z 3 wymaganych szkoleń). Zapisy na szkolenia fakultatywne będą prowadzone niezależnie od zapisów na cykl szkoleń obowiązkowych (5 lub 3 szkoleń). Zapisy na szkolenia będą możliwe za pomocą elektronicznego systemu rejestracji uczestnictwa w projekcie (platformy LEGIS).