I Warsztat dla kadry zarządzającej urzędów: „Sprawny proces legislacyjny – sprawne Państwo”

26 czerwca 2018 r. w ramach projektu „LEGIS – doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej”, odbył się warsztat dla kadry zarządzającej „Sprawny proces legislacyjny – sprawne Państwo”.

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele kadry zarządzającej urzędów administracji publicznej (sekretarze i podsekretarze stanu, szefowie urzędów centralnych, dyrektorzy generalni oraz dyrektorzy biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępcy). Podczas spotkania zostały zaprezentowane cele oraz merytorycze i organizacyjne założenia projektu Legis.

Prof. dr hab. Maria Gintowt-Jankowicz wygłosiła wykład „O tworzeniu prawa i jego skutkach”, który poprzedził dyskusję panelową z udziałem:

  • prof. dr hab. Marii Gintowt-Jankowicz, Sędzi Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
  • Joanny Sauter-Kunach, Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii,
  • Dariusza Salamończyka, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu.

Rozmowę moderował dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP.

W drugiej części spotkania prof. dr hab. Mirosław Stec wygłosił wykład „Rządowy proces legislacyjny. Perspektywa Rady Legislacyjnej”.

Na zakończenie odbyła się sesja warsztatowa „Identyfikacja i analiza najważniejszych potrzeb w zakresie usprawnień przebiegu procesu legislacyjnego” moderowana przez prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Tomasza Bąkowskiego. Podczas sesji zostały określone najważniejsze potrzeby w zakresie usprawnień organizacji i przebiegu procesu legislacyjnego oraz w zakresie podniesienia kompetencji pracowników zaangażowanych w proces tworzenia prawa.