Informacje organizacyjne

SZKOLENIA

W projekcie LEGIS szkolenia będą realizowane od końca września 2018 roku do końca marca 2019 roku. Szkolenia będą prowadzone cyklicznie w zależności od zainteresowania uczestników danym tematem szkolenia.

Szkolenia będą podzielone na:

  • warsztaty;
  • seminaria;
  • wykłady.

Ze względu na to, że szkolenia będą miały charakter cykliczny liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:

  • 8 uczestników w przypadku warsztatów;
  • 15 uczestników w przypadku seminariów;
  • 50 uczestników w przypadku wykładów.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:

  • co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
  • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
  • co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.

Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są od momentu ogłoszenia rekrutacji do 14 dni przed terminem szkolenia lub osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.