Instrukcja rejestracji na szkolenia

 1. KROK PIERWSZY: REJESTRACJA UCZESTNIKA DO PROJEKTU
 • Załóż konto w systemie rejestracyjnym LEGIS
 • Zaloguj się do systemu rejestracyjnego LEGIS
 • Wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy on-line.
 • Po przesłaniu formularza on- line, zostanie wygenerowana wersja pdf formularza. Wydrukuj wygenerowany Formularz Zgłoszeniowy oraz Oświadczenie uczestnika projektu.
 • Podpisz oba dokumenty w wyznaczonych miejscach, przekaż Formularz Zgłoszeniowy do podpisu bezpośredniego przełożonego oraz Dyrektora Generalnego.Wszystkie dane zawarte w wersji elektronicznej formularza zgłoszeniowego powinny być zgodne z danymi zawartymi w oryginale formularza zgłoszeniowego!
 • Prześlij podpisany oryginał dokumentów (Formularz zgłoszeniowy i Oświadczenie uczestnika projektu) na adres:

LEGIS
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Wawelska 56
00-920 Warszawa

 • Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów i spełnieniu warunków udziału w projekcie Twój status w systemie zostanie zmieniony na „przyjęty”, a na podany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie zakwalifikowania do projektu.
 • W przypadku otrzymania niepełnej lub nieprawidłowo wypełnionej dokumentacji administrator projektu LEGIS skontaktuje się z Tobą w celu wyjaśnienia nieprawidłowości.
 1. KROK DRUGI: ZAPISY NA SZKOLENIA
 • Po zakwalifikowaniu do projektu, Twoje konto w systemie zostanie przypisane do wybranej przez Ciebie ścieżki szkoleniowej. Umożliwi to wybór poszczególnych tematów szkoleń, właściwych dla wybranej ścieżki szkoleniowej.
 • Czas trwania każdego szkolenia wynosi 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy).
 • Z listy tematów szkoleń uczestnicy wybierają:
  • w ramach I ścieżki5 szkoleń (w tym: 2 wykłady, 1 seminarium, 2 warsztaty)
  • w ramach II ścieżki – 5 szkoleń (w tym: 1 wykład, 2 seminaria, 2 warsztaty)
  • w ramach III ścieżki3 szkolenia (w tym: 3 seminaria).
 • Minimum programowe do uzyskania certyfikatu potwierdzającego ukończenie  cyklu szkoleń obowiązkowych wynosi:
  • 4 z 5 dni szkoleniowych dla I ścieżki
  • 4 z 5 dni szkoleniowych dla II ścieżki
  • 2 z 3 dni szkoleniowych dla III ścieżki.

Uwaga!
Zapisy na szkolenia rozpoczną się 4 września 2018 roku od godz. 10:00.
Przewidujemy, że szkolenia rozpoczną się w drugiej połowie września 2018 roku.

Zapytania dotyczące procesu rejestracji na szkolenia należy kierować na adres e-mail: legis(at)ksap.gov.pl lub telefonicznie: (22) 60 80 143