KONTAKT

Kierownik projektu:
Anna Guszcza

Zespół projektowy:
Agnieszka Dragan-Pawlusiak
tel. +48 22 60 80 143
e-mail: Legis(at)ksap.gov.pl

Anna Turowska
tel. +48 22 60 80 110
e-mail: Legis(at)ksap.gov.pl

Koordynator merytoryczny:
Małgorzata Terlikowska

Biuro projektu:
LEGIS
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
Ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
e-mail: Legis(at)ksap.gov.pl