Materiały szkoleniowe

Zgodnie z założeniami projektu LEGIS, materiały szkoleniowe są udostępniane najpóźniej 1 dzień przed planowanym szkoleniem na platformie eKSAP, w formie elektronicznej. Zalecane jest wydrukowanie materiałów szkoleniowych we własnym zakresie.

Login i hasło do platformy eKSAP zostaną przesłane na adresy e-mail uczestników projektu wraz z potwierdzeniem aktualności danego szkolenia.

Po zalogowaniu na platformę eKSAP, należy wybrać:
1. Folder: Legis – Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (LEGIS20181, LEGIS20182, lub LEGIS20183, w zależności od ścieżki szkoleniowej)
2. Folder: Dokumenty
3. Folder z nazwą szkolenia wg wzoru: Data szkolenia_Temat szkolenia_Prowadzący