Nowe terminy szkoleń LEGIS w okresie styczeń – marzec 2019

Został zaktualizowany grafik szkoleń Legis. Nowe terminy szkoleń zostały dodane na okres od stycznia do marca 2019 roku. Zapisy na nowe terminy szkoleń realizowane są poprzez system rejestracyjny LEGIS dostępny na stronie: https://formularzlegis.ksap.gov.pl/

Dodane terminy dotyczą obowiązkowego cyklu szkoleń w ramach poszczególnych ścieżek szkoleniowych, tj.:

  • I ścieżka szkoleniowa – 5 szkoleń (5 dni szkoleniowych);
  • II ścieżka szkoleniowa – 5 szkoleń (5 dni szkoleniowych);
  • III ścieżka szkoleniowa – 3 szkolenia (3 dni szkoleniowe).

Przy zapisach na poszczególne szkolenia obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:

  • co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
  • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
  • co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.