O PROJEKCIE

Projekt „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (Legis)” realizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego ma służyć usprawnieniu procesu legislacyjnego. Rozwój kompetencji legislatorów, pracowników urzędów zaangażowanych w tworzenie projektów aktów prawnych oraz kadry zarządzającej gwarantuje wysoką jakość i spójność polskiego prawa oraz prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego. Wysokie kompetencje uczestników procesu legislacyjnego przekładają się na jakość prawa, która jest podstawowym warunkiem prawidłowego funkcjonowania kraju i jego szybkiego rozwoju.

W związku z tym, zasadniczymi założeniami interwencji publicznej w ramach projektu „Legis” są: przeprowadzenie szkoleń pracowników obsługujących organy władzy publicznej, podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny oraz opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa i poprawności językowej w aktach normatywnych.

Zapraszamy do zapoznania się z  prezentacją projektu Legis