Budżet Projektu

Budżet Projektu wynosi 1 608 463,20 złotych.

1 355 612,78 złotych dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, oraz 252 850,42 złotych ze środków dotacji celowej