Cele szczegółowe:

  1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej w tym uczestników aplikacji legislacyjnej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej.
  2. Podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny.
  3. Podniesienie efektywności współpracy międzyresortowej w procesie legislacyjnym.
  4. Opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących stosowania technik legislacyjnych, reguł stanowienia prawa i poprawności językowej w aktach normatywnych.