Harmonogram

26 kwiecień 2018 Warsztat dla interesariuszy (dyrektorów departamentów prawnych/legislacyjnych), mający na celu wypracowanie programu szkoleń dla uczestników projektu
 26 czerwiec 2018 I warsztat (wstępny) dla kadry zarządzającej pt. „Sprawny proces legislacyjny – sprawne Państwo”, mający na celu identyfikację i analizę najważniejszych potrzeb w zakresie usprawnień organizacji i przebiegu procesu legislacyjnego oraz w zakresie podniesienia kompetencji pracowników zaangażowanych w proces tworzenia prawa.
Warsztat przeznaczony jest dla kadry zarządzającej  urzędów (sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefów urzędów centralnych, dyrektorów generalnych oraz dyrektorów biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępców).
 wrzesień 2018 – marzec 2019 Cykl szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej, pracowników administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych oraz osób zarządzających działaniami/personelem w tym zakresie.
kwiecień – maj 2019 Cykl szkoleń fakultatywnych dla uczestników aplikacji legislacyjnej,  pracowników administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych oraz osoby zarządzające działaniami/personelem w tym zakresie. 
31 maj 2019 Sesja peer – learning, mająca na celu zebranie od uczestników szkoleń wybranych przykładów usprawnień procesu legislacyjnego, wdrożonych w instytucjach macierzystych uczestników.
listopad 2019 Uruchomienie szkoleń on-line (2 wybrane moduły szkoleniowe)
listopad 2019 II warsztat (podsumowujący) dla kadry zarządzającej, mający na celu wybór najlepszych przykładów dobrych praktyk, służących usprawnieniu organizacji procesu legislacyjnego oraz przykładów promujących kulturę współpracy międzyresortowej w procesie legislacyjnym