Ostateczny termin przekazania dokumentacji rejestracyjnej do projektu LEGIS

Uprzejmie informujemy, że termin dostarczenia  oryginałów formularza zgłoszeniowego oraz oświadczenia uczestnika projektu do KSAP mija 14 sierpnia 2018. 

Wygenerowane z elektronicznego systemu oryginały dokumentów należy dostarczyć w/w terminie na adres:

LEGIS
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego 
Wawelska 56
00-920 Warszawa