Otwarcie zapisów na szkolenia fakultatywne

Zapisy na szkolenia w ramach projektu Legis będą możliwe od dnia
17 kwietnia 2019 roku od godz. 13:00.

Zapisu na szkolenie można dokonać jedynie w systemie elektronicznym za pomocą konta utworzonego przy zgłaszaniu uczestnictwa w projekcie.

Szkolenia fakultatywne będą organizowane od dnia 24 kwietnia 2019 roku do 20 maja 2019 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w szkoleniach fakultatywnych wraz z tematami szkoleń znajdują się w zakładce Program szkoleniowy- Szkolenia fakultatywne:
http://legis.ksap.gov.pl/szkolenia-fakultatywne/