Otwarcie zapisów na szkolenia!

Zapisy na szkolenia w ramach projektu Legis będą możliwe od 4 września 2018 roku od godz. 10:00.

Zapisu na szkolenia można dokonać jedynie w systemie elektronicznym za pomocą konta utworzonego przy zgłaszaniu uczestnictwa w projekcie.

Na Państwa kontach udostępniony zostanie kalendarz z tematami szkoleń z uwzględnieniem limitu wyboru szkoleń (tj. wykładów, seminariów i warsztatów) dla poszczególnych ścieżek szkoleniowych:

  • I ścieżka szkoleniowa (5 dni szkoleniowych), w tym: 2 wykłady, 1 seminarium, 2 warsztaty;
  • II ścieżka szkoleniowa (5 dni szkoleniowych), w tym: 1 wykład, 2 seminaria, 2 warsztaty;
  • III ścieżka szkoleniowa (3 dni szkoleniowe), tj. 3 seminaria.

Ze względu na to, że szkolenia będą miały charakter cykliczny liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:

  • 8 uczestników w przypadku warsztatów;
  • 15 uczestników w przypadku seminariów;
  • 50 uczestników w przypadku wykładów.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:

  • co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
  • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
  • co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.

Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są od momentu ogłoszenia rekrutacji do 14 dni przed terminem szkolenia lub osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.

UWAGA! Zmiana zapisu na szkolenie jest możliwa jedynie po kontakcie z administratorem systemu Legis,

tel. 22 60 80 143, e-mail: legis@ksap.gov.pl

Szkolenia będą realizowane od końca września 2018 roku do końca marca 2019 roku.