Pilotaż szkoleń e-learningowych LEGIS

W ramach projektu LEGIS w grudniu 2019 roku zostały ukończone prace nad przygotowaniem dwóch szkoleń e-learningowych z zakresu legislacji:

  • Rządowy proces legislacyjny,
  • Zasady techniki prawodawczej.

Następnie na losowo wybranej grupie uczestników projektu LEGIS szkolenia e-learningowe poddane zostały pilotażowi. Udział w pilotażu polegał na:

  • zalogowaniu się na konto utworzone na Elektronicznej Platformie Szkoleniowej (EPS) KSAP,
  • przejściu przez poszczególne rozdziały szkoleń zawierające treści merytoryczne,
  • wykonaniu ćwiczeń dołączonych rozdziałów,
  • rozwiązaniu testu sprawdzającego wiedzę,
  • wypełnieniu ankiety,
  • wygenerowaniu imiennego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dzięki informacjom zebranym w ankietach, w kursach wprowadzone zostały zmiany mające na celu zapewnienie jak największej adekwatności i czytelności ww. szkoleń dla użytkowników. Efekty działań dostępne są na stronie EPS KSAP: https://e-szkolenia.ksap.gov.pl/

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach e-learningowych LEGIS!