Relacja z przebiegu Sesji Peer learning: „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”

31 maja 2019 r. w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej – LEGIS”, odbyła się Sesja Peer learning pt. „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”. 

Sesja Peer learning miała na celu przedstawienie doświadczeń dotyczących zagadnień o kluczowym znaczeniu dla usprawnienia procesu tworzenia prawa. W sesji wzięli udział dotychczasowi uczestnicy projektu LEGIS oraz zaproszeni wykładowcy. 

Pan Dyrektor Wojciech Federczyk rozpoczyna sesję
dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Podczas spotkania zastępca dyrektora KSAP Sylwia Ojdym podsumowała realizację projektu LEGIS, w ramach którego w 152 szkoleniach wzięły udział 373 osoby.

Sylwia Ojdym, Zastępca Dyrektora KSAP

Dr Wojciech Arndt, Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego przedstawił najczęstsze problemy i dobre praktyki w zakresie procesu legislacyjnego zidentyfikowane podczas szkoleń w projekcie LEGIS.

dr Wojciech Arndt, Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

W ramach sesji odbyła się również dyskusja panelowa pt. „Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa”, w której dyskutowali:

 • Piotr Kędziora, Dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP
 • dr Wojciech Arndt, Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego
 • dr Joanna Knapińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii
 • dr Sławomir Peszkowski, Ekspert w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego
 • Jakub Zabielski, Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu RP
 • Włodzimierz Zając, Kancelaria Legislacyjna WZ
Od lewej: dr Wojciech Arndt, Włodzimierz Zając, Jakub Zabielski, Piotra Kędziora, dr Joanna Knapińska, dr Sławomir Peszkowski

Dyskusję moderował dr Maciej Berek, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS w Lublinie.

W drugiej części sesji Peer learning odbyły się cztery równoległe sesje warsztatowe:

 1. Procedura legislacyjna i zarządzanie procesem prawodawczym. Konsultacje publiczne. Ocena skutków regulacji
  Prowadzący: dr Maciej Berek, Jakub Zabielski
 2. Technika prawodawcza: upoważnienia ustawowe
  Prowadząca: dr Joanna Knapińska
 3. Technika prawodawcza: przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące, końcowe
  Prowadzący: Włodzimierz Zając
 4. Technika prawodawcza: przepisy kreujące organy i instytucje, przepisy formułujące sankcje karne i administracyjne, przepisy określające limity wydatków budżetowych oraz inne wybrane problemy szczegółowe
  Prowadzący: dr Wojciech Arndt, dr Sławomir Peszkowski

Sesja warsztatowa: Technika prawodawcza: upoważnienia ustawowe
Prowadząca: dr Joanna Knapińska

Sesja warsztatowa: Technika prawodawcza: przepisy kreujące organy i instytucje, przepisy formułujące sankcje karne i administracyjne, przepisy określające limity wydatków budżetowych oraz inne wybrane problemy szczegółowe
Prowadzący: dr Wojciech Arndt, dr Sławomir Peszkowski