I ścieżka szkoleniowa

Grupa docelowa:

I ścieżka szkoleniowa przeznaczona jest dla pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych, w szczególności:

 • legislatorów
 • uczestników aplikacji legislacyjnej
 • nie legislatorów (w tym także pracowników tzw. departamentów merytorycznych) realizujących zadania w ramach procesu legislacyjnego,

którzy posiadają nie więcej niż 3 lata doświadczenia w wykonywaniu zadań z zakresu legislacji.

Czas trwania szkolenia:

Każde szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy, czyli 8 godzin dydaktycznych, przeznaczonych na omówienie jednego z poniższych tematów.

Sposób realizacji szkoleń:

Szkolenia realizowane są w podziale na: wykłady, seminaria i warsztaty. Spośród poniższych tematów uczestnik wybiera:

 • 2 wykłady
 • 1 seminarium
 • 2 warsztaty.

Uczestnicy zobowiązani są do ukończenia 4 z 5 dni (tematów) szkoleniowych.

Tematy szkoleń w ramach I ścieżki spośród, których uczestnicy wybierają 5 szkoleń:

 1. Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Znaczenie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w procesie legislacyjnym
 3. Rządowe procedury legislacyjne
 4. Parlamentarne procedury legislacyjne
 5. Konsultacje publiczne i opiniowanie projektów aktów normatywnych
 6. Ocena skutków regulacji ex ante i ex post
 7. Zasady prawidłowej legislacji
 8. Formułowanie i redagowanie przepisów
 9. Zasady techniki prawodawczej I
 10. Zasady techniki prawodawczej II
 11. Przepisy końcowe, epizodyczne, przejściowe, wprowadzające i dostosowujące
 12. Prawidłowe konstruowanie upoważnień ustawowych
 13. Narzędzia informatyczne wykorzystywane w pracy legislatora (aktualizacja)
 14. Wystąpienia publiczne, w tym prowadzenie spotkań uzgodnieniowych i konferencji
 15. Sztuka efektywnej komunikacji

 

Ze względu na to, że szkolenia będą miały charakter cykliczny liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:

 • 8 uczestników w przypadku warsztatów;
 • 15 uczestników w przypadku seminariów;
 • 50 uczestników w przypadku wykładów.

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:

 • co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
 • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
 • co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.

Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są od momentu ogłoszenia rekrutacji do 14 dni przed terminem szkolenia lub osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.

UWAGA! Zmiana zapisu na szkolenie jest możliwa jedynie po kontakcie z administratorem systemu Legis.