III ścieżka szkoleniowa

Grupa docelowa:

III ścieżka szkoleniowa przeznaczona jest dla kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym tj.:

 • kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę prawną,
 • kierowników, zastępców kierowników jednostek organizacyjnych (tzw. merytorycznych) uczestniczących w procesie legislacyjnym.

Czas trwania szkolenia:

Każde szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy, czyli 8 godzin dydaktycznych, przeznaczonych na omówienie jednego z poniższych tematów.

Sposób realizacji szkoleń:

Szkolenia realizowane są w podziale na seminaria. Spośród poniższych tematów uczestnik wybiera 3 seminaria.

Uczestnicy zobowiązani są do ukończenia 2 z 3 dni (tematów) szkoleniowych.

Tematy szkoleń w ramach III ścieżki spośród, których uczestnicy wybierają 3 seminaria:

 1. Wybrane problemy systemu źródeł prawa
 2. Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej w systemie prawa krajowego
 3. Rządowe procedury legislacyjne
 4. Parlamentarne procedury legislacyjne
 5. Przegląd praktyki legislacyjnej – podsumowanie
 6. Różne rodzaje notyfikacji w procesie legislacyjnym
 7. Relacje między przepisami oraz rodzaje luki w prawie i ich usuwanie
 8. Kreatywne rozwiązywanie problemów
 9. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 10. Umiejętności coachingowe
 11. Trening antystresowy

Ze względu na to, że szkolenia będą miały charakter cykliczny liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:

 • 15 uczestników w przypadku seminariów;

Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:

 • co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;

Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są od momentu ogłoszenia rekrutacji do 14 dni przed terminem szkolenia lub osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników.

UWAGA! Zmiana zapisu na szkolenie jest możliwa jedynie po kontakcie z administratorem systemu Legis.