Realizacja szkoleń fakultatywnych w ramach projektu LEGIS

W ramach projektu LEGIS w terminie od kwietnia do czerwca 2019 roku zostaną przeprowadzone tzw. szkolenia fakultatywne. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału w maksymalnie 2 dodatkowych szkoleniach. Zajęcia będą podzielone na: wykłady, seminaria i warsztaty. Tematyka szkoleń, na które dostępne będą zapisy zostanie wybrana spośród tematów wyznaczonych w obowiązkowym cyklu szkoleniowym.

Pierwszeństwo w zapisach na szkolenia będą miały osoby, które nie ukończyły projektu  (tzn. nie zrealizowały 4 z 5 lub 2 z 3 wymaganych szkoleń). Zapisy na szkolenia fakultatywne będą prowadzone niezależnie od zapisów na cykl szkoleń obowiązkowych (5 lub 3 szkoleń). Zapisy na szkolenia będą możliwe za pomocą elektronicznego systemu rejestracji uczestnictwa w projekcie (platformy LEGIS).

Szczegółowe informacje o możliwości uczestnictwa w szkoleniach fakultatywnych wraz z terminem rozpoczęcia zapisów zostaną przesłane uczestnikom drogą elektroniczną.