Realizacja szkoleń LEGIS

Od 20 września 2018 roku do 31 marca 2019 r. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego realizuje cykl szkoleń skierowanych do uczestników projektu LEGIS: pracowników urzędów obsługujących organy władzy publicznej, zajmujących się tworzeniem i opiniowaniem regulacji prawnych oraz kadry zarządzającej jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w procesie legislacyjnym.

Szkolenia będą realizowane w dwóch lokalizacjach, tj. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, oraz w centrum szkoleniowym Szawa Conference Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02 231 Warszawa. Każde szkolenie trwa 1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych) i odbywa się w godzinach 9:00 – 16:00.

Więcej informacji odnośnie organizacji szkoleń LEGIS dostępnych jest w zakładce Informacje organizacyjne.