Rekrutacja

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU LEGIS

Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona jest na bieżąco za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza on-line, zapraszamy do zapoznania się z:

  1. Instrukcją rejestracji na szkolenia  
  2. Regulamin uczestnictwa w projekcie (zmieniony) oraz załącznikami :

UWAGA!  Aby zgłosić udział w projekcie LEGIS należy przesłać wypełniony, wygenerowany z systemu elektronicznego i podpisany oryginał formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami uczestnika projektu. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Instrukcja rejestracji na szkolenia

ZAPISY NA SZKOLENIA

Termin rozpoczęcia zapisów: 4 września 2018 roku od godz. 10:00.

1. Zapisy na szkolenia odbędą się drogą elektroniczną, za pomocą konta rejestracji uczestnictwa w projekcie LEGIS.

2. Zapisy na poszczególne szkolenia prowadzone są od momentu ogłoszenia rekrutacji do 14 dni przed terminem szkolenia lub osiągnięcia maksymalnej liczby uczestników. Termin ten może ulec przedłużeniu.

3. Liczba uczestników szkolenia nie może przekraczać:
8 uczestników w przypadku warsztatów;
15 uczestników w przypadku seminariów;
50 uczestników w przypadku wykładów.

4. Warunkiem przeprowadzenia szkolenia wskazanego w harmonogramie szkoleń, jest utworzenie grupy szkoleniowej składającej się z:
co najmniej 6 uczestników w przypadku warsztatów;
co najmniej 10 uczestników w przypadku seminariów;
co najmniej 25 uczestników w przypadku wykładów.