Relacja z przebiegu II warsztatu dla kadry zarządzającej urzędów „Doskonalenie procesu legislacyjnego”

29 listopada 2019 roku w siedzibie KSAP w ramach projektu „Doskonalenie i standaryzacja procesu legislacyjnego w urzędach obsługujących organy władzy publicznej (LEGIS)”, odbył się warsztat dla kadry zarządzającej urzędów pt. „Doskonalenie procesu legislacyjnego”.

dr Wojciech Federczyk, Dyrektor KSAP

Warsztat miał na celu omówienie przykładów dobrych praktyk, służących usprawnieniu organizacji procesu legislacyjnego oraz przykładów promujących kulturę współpracy międzyresortowej w procesie legislacyjnym. Warsztat był również okazją do przedyskutowania najistotniejszych kwestii wpływających na jakość stanowionego prawa, a także poszerzenia wiedzy na temat szczegółowych zagadnień takich jak procedury notyfikacji czy problematyka wdrażania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

Warsztat został zainaugurowany wykładem wprowadzającym pt. „Dobra współpraca międzyinstytucjonalna a jakość stanowionego prawa” wygłoszonym przez Prof. dr hab. Marka Szydło, Przewodniczącego Rady Legislacyjnej.

Prof. dr hab. Marek Szydło, Przewodniczący Rady Legislacyjnej

Następnie w nawiązaniu do wykładu wprowadzającego odbyła się dyskusja panelowa, w której uczestniczyli:

  • prof. dr hab. Marek Szydło, Przewodniczący Rady Legislacyjnej
  • prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, Sędzia TK w stanie spoczynku
  • Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP
  • Mariusz Skowroński, Dyrektor Departamentu Koordynacji Procesu Legislacyjnego KPRM.

Dyskusją moderował dr Sławomir Peszkowski, wykładowca projektu LEGIS.

Od lewej dr Sławomir Peszkowski, Mariusz Skowroński, Mariusz Haładyj,
prof. dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. dr hab. Marek Szydło


W drugiej części warsztatu Sylwia Ojdym – Zastępca Dyrektora KSAP, przedstawiła podsumowanie projektu LEGIS, w tym w szczególności dwóch modułów szkoleń e-learningowych: „Rządowy proces legislacyjny” oraz „Zasady techniki prawodawczej”. Natomiast dr Wojciech Federczyk – Dyrektor KSAP zaprezentował podręcznik ekspercki przygotowany w ramach projektu LEGIS, powstały w efekcie zebrania dobrych praktyk legislacyjnych sformułowanych po sesji podsumowującej cykl szkoleń (peer learning).

Sylwia Ojdym, Zastępca Dyrektora KSAP

W ostatniej części odbyły się sesje warsztatowe:

  • „System notyfikacji w polskim porządku prawnym”, sesja prowadzona przez radcę prawnego Bartosza Pawłowskiego
  • „Wdrażanie orzeczeń TK – najczęstsze błędy”, sesja prowadzona przez dr Aleksandrę Syryt wykładowcę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Bartosz Pawłowski, radca prawny

dr Aleksandra Syryt, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego