Sesja Peer learning: Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa

Zapraszamy do udziału w Sesji Peer learning, która odbędzie się 31 maja 2019 r. w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w godz. 9:00 – 16:15.

Sesja  Peer learning ma na celu przedstawienie doświadczeń dotyczących zagadnień o kluczowym znaczeniu dla usprawnienia procesu tworzenia prawa i promowania kultury współpracy międzyresortowej w procesie legislacyjnym.  Jej głównym założeniem jest wykorzystanie metody peer learning do aktywnej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu Legis na temat dobrych praktyk usprawniających proces legislacyjny.

Sesja została podzielona na część panelowo-dyskusyjną oraz warsztatową. Część warsztatowa obejmuje cztery obszary tematyczne odbywające się jednocześnie w dwóch wariantach czasowych (tj. w godz. 13:00-14:30 oraz 14:45-16:15).

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy do 28 maja 2019 r. lub do wyczerpania miejsc wyłącznie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (przesłanego na adresy mailowe uczestników).

Liczba miejsca na warsztatach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Udział w Sesji Peer learning jest bezpłatny.

Program

8:30 – 9:00  Rejestracja uczestników

9:00 – 9:10  Powitanie uczestników
dr Wojciech Federczyk,  Dyrektor KSAP

9:10 – 9:30 Podsumowanie realizacji projektu LEGIS
Sylwia Ojdym,  Zastępca Dyrektora KSAP

9:30 – 10:00 Najczęstsze problemy i dobre praktyki w zakresie procesu legislacyjnego zidentyfikowane podczas szkoleń w projekcie LEGIS dr Wojciech Arndt, Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

10:00 – 10:15 Przerwa kawowa

10:15 – 12:15 Dyskusja panelowa: Procedury legislacyjne i technika prawodawcza – standardy i standaryzacja podstawą procesu tworzenia prawa

Moderator:

dr Maciej Berek, Wicedyrektor Departamentu Budżetu i Finansów Najwyższej Izby Kontroli, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UMCS w Lublinie

Paneliści:

Piotr Kędziora, Dyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu RP

dr Wojciech Arndt,  Koordynator w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego

dr Joanna Knapińska, Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych  Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

dr Sławomir Peszkowski, Ekspert w Departamencie Prawnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego

Jakub Zabielski,  Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym Kancelarii Senatu RP

Włodzimierz Zając, Kancelaria Legislacyjna WZ

12:15 – 13:00 Przerwa obiadowa

13:00 – 14:30 Równoległe sesje warsztatowe:

Warsztat 1. Procedura legislacyjna i zarządzanie procesem prawodawczym. Konsultacje publiczne. Ocena skutków regulacji
Prowadzący: dr Maciej Berek, Jakub Zabielski

Warsztat 2. Technika prawodawcza: upoważnienia ustawowe
Prowadząca: dr Joanna Knapińska

Warsztat 3. Technika prawodawcza: przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące, końcowe
Prowadzący: Włodzimierz Zając

Warsztat 4. Technika prawodawcza: przepisy kreujące organy i instytucje, przepisy formułujące sankcje karne i administracyjne, przepisy określające limity wydatków budżetowych oraz inne wybrane problemy szczegółowe
Prowadzący: dr Wojciech Arndt, dr Sławomir Peszkowski

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

14:45 – 16:15 Równoległe sesje warsztatowe (zmiana grup):

Warsztat 1. Procedura legislacyjna i zarządzanie procesem prawodawczym. Konsultacje publiczne. Ocena skutków regulacji
Prowadzący: dr Maciej Berek, Jakub Zabielski

Warsztat 2. Technika prawodawcza: upoważnienia ustawowe
Prowadząca: dr Joanna Knapińska

Warsztat 3. Technika prawodawcza: przepisy epizodyczne, przejściowe, dostosowujące, końcowe
Prowadzący: Włodzimierz Zając

Warsztat 4. Technika prawodawcza: przepisy kreujące organy i instytucje, przepisy formułujące sankcje karne i administracyjne, przepisy określające limity wydatków budżetowych oraz inne wybrane problemy szczegółowe
Prowadzący: dr Wojciech Arndt, dr Sławomir Peszkowski

Miejsce wydarzenia

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
Aula Magna Jana Nowaka-Jeziorańskiego