Zapraszamy do udziału w Warsztacie dla kadry zarządzającej urzędów: „Doskonalenie procesu legislacyjnego”, który odbędzie się w siedzibie KSAP w dniu 29 listopada 2019 roku w godz. 9:00 – 15:00

Do kogo skierowany jest warsztat?

Warsztat skierowany jest do kadry zarządzającej urzędów (sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, szefów i wiceszefów urzędów centralnych w szczególności odpowiedzialnych za realizację procesu legislacyjnego oraz dyrektorów generalnych, dyrektorów biur legislacyjnych/prawnych i ich zastępców).

Program Warsztatu

Jak można zapisać się na warsztat?

Zapisy na warsztat są możliwe wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu: https://formularzlegis.ksap.gov.pl/index.php?r=site%2Flogin

W celu zgłoszenia się na warsztat osób, które dotychczas nie uczestniczyły w szkoleniach LEGIS konieczne jest:

 1. założenie konta w elektronicznym systemie
 2. aktywowanie konta poprzez link, który zostanie przesłany na adres mailowy wskazany przy zakładaniu konta
 3. zalogowanie się na konto (Użytkownik – adres e-mail wskazany przy zakładaniu konta, Hasło podane przy zakładaniu konta)
 4. wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w warsztacie (konieczność podania określonych w formularzu danych wynika z wymagań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój)
 5. wysłanie formularza zgłoszeniowego do KSAP poprzez przycisk Wyślij formularz zgłoszeniowy do KSAP i przejdź do wydruku wersji do podpisu 
 6. akceptacja zgłoszenia następuje automatycznie – o czym informuje wiadomość e-mailowa przesłana na adres elektroniczny wskazany uczestnika
 7. wybranie opcji Przejdź do zapisu na warsztat dla kadry zarządzającej urzędów, a następnie wybranie opcji Zapisz się na warsztat oraz przesłanie do KSAP wersji papierowej podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami uczestnika Projektu LEGIS na adres:
  Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
  Ul. Wawelska 56
  00-922 Warszawa
  lub przyniesienie tej wersji na warsztat.

W przypadku osób, które wcześniej  uczestniczyły w szkoleniach LEGIS zapis na warsztat jest możliwy bezpośrednio po zalogowaniu się na swoje konto i wybraniu opcji– Zapisz się na warsztat(bez konieczności ponownego wypełniania formularza zgłoszeniowego).

UWAGA! Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego w systemie i zapisaniu się na warsztat dla kadry zarządzającej, formularz i oświadczenia można również pobrać do wydruku z zakładki Formularz zgłoszenia znajdującej się na koncie uczestnika).

Kiedy mogę zgłosić swój udział w warsztacie?

Zgłoszenia na wydarzenie przyjmujemy do 27 listopada 2019 roku lub do wyczerpania miejsc. Liczba miejsca na warsztatach jest ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.
Udział w warsztacie jest bezpłatny.

Miejsce wydarzenia

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego
ul. Wawelska 56
00-922 Warszawa
Aula Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Kontakt

tel. +48 22 60 80 143
e-mail: legis(at)ksap.gov.pl